Inlogpagina

Hier vind je de cursussen en trainingen die recent gegeven zijn. Bij de training heb je een persoonlijke inlogcode gekregen behorende bij de training van die dag. Klik op de training, vul de code in en dan kom je op de pagina terecht met alle relevante informatie.

Train de trainer programma

Safewards Interventies & Veiligheid

De leergang leidt op tot trainer Safewards Interventies & Veiligheid. (SIV trainer)

De trainers gaan na de leergang zelfstandig trainingen verzorgen binnen hun werkomgeving. De trainers vergroten hun inhoudelijke kennis op het gebied van Safewards en raken didactisch onderlegt in het opleiden van collega’s.

Train de trainer programma

Safewards Interventies & Veiligheid

In een omgeving waarin steeds meer kan, wellicht ook steeds meer moet, komt naar voren dat dit voor mensen die niet mee kunnen lastig is.

De Train de trainer Suïcide-preventietraining jeugd is erop gericht de concrete toepassing van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te leren toepassen.

De trainers vergroten hun inhoudelijke kennis op gebied van suïcide preventie en raken didactisch onderlegt in het opleiden van collega’s.

Opleiding tot de-escalatie coach

De coach heeft als taak zorg te dragen voor ondersteuning van collega’s bij situaties waarin zich escalatie of dwang en drang situatie kunnen voordoen. In deze rol zullen ze ingezet worden bij het begeleiden van teams en medewerkers, dit zowel in formele leersituaties als informele leersituaties. Naast het opdoen van coaching kwaliteiten worden zij vooral geschoold in het uitdragen en bewaken van de instellingscultuur om dwang en drang toepassing zo minimaal mogelijk toe te passen en escalaties te voorkomen. De Safewards methodiek is hierbij het uitgangspunt.

Training Safewards interventies voor klinische teams

Gebruik van het ‘’Safe Wards’’ model maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken het risico op escalatie te herkennen en bied aanknopingspunten voor het op maat aanbieden van herstelgerichte psychosociale begeleiding, zowel in een groep als op individueel niveau. Dit integrale en grondig wetenschappelijk geëvalueerde de-escalatiemodel is bovendien voorzien van een bijpassende interventietoolkit. Tijdens deze training leren de medewerkers het escalatiemodel te hanteren en de interventies gericht toe te passen.

Training Safewards interventies voor Ambulant werkende

Gebruik van het ‘’Safe Wards’’ model maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken het risico op escalatie te herkennen en bied aanknopingspunten voor het op maat aanbieden van herstelgerichte psychosociale begeleiding, tijdens ambulante begeleiding. Dit integrale en grondig wetenschappelijk geëvalueerde de-escalatiemodel is bovendien voorzien van een bijpassende interventietoolkit. Tijdens deze training leren de ambulant begeleiders op welke wijze ze een optimale samenwerking met hun cliënten kunnen vormgeven met behulp van het Safewards model.

Training Suïcide preventie training (SKJ) geregistreerd

Begeleiding van jongeren, waar binnen een ’Hoog risico” waaronder suïcide zich voor kan doen, is geen vanzelfsprekendheid. Deze vorm van begeleiding is geen vanzelfsprekendheid en vereist bijzondere vaardigheden van de medewerkers. De Suïcidepreventie training jeugd is een 1-daagse training, welke is toegespitst op de behandelomgeving van jongere. De concrete toepassing van multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag staan centraal in relatie tot de interne werkwijze en protocollen.

Training veilig fysiek begeleiden

De training veilig fysiek begeleiden is voor medewerkers binnen de zorg die te maken kunnen krijgen met fysiek begeleiden bij cliënten. Elke fysieke ingreep vraagt om zelfreflectie van betrokkene vanuit een lerende houding; “Wat kunnen we de volgende keer doen om dit te voorkomen?”. De technieken zijn pijnprikkelvrij en schaalbaar in de intensiteit. Met het streven naar zelfregie van de cliënt, wordt steeds gezocht naar manieren om de intensiteit van de ingreep te verminderen. Ook tijdens het fysiek ingrijpen blijft het zoeken naar uitwegen om uit de escalatie te blijven en opnieuw de zelfcontrole te nemen.

Veilig Fysiek ingrijpen is daarnaast een vaardigheid die veel training en oefening vraagt. Dit is de reden dat wij gebruik maken van eenvoudige technieken die gebaseerd zijn op natuurlijke reflexen. Hierdoor is minder training nodig en kunnen medewerkers zich ook na een korte training deskundig en bekwaam voelen.

[pc-pvt-content allow="all" block="" warning="1" message="1" login_lb="" registr_lb=""] [/pc-pvt-content]

[pc-registration-form id="73" align="left"]

[pc-login-form]