Trajecten voor veiligheid in de zorg en welzijn

Dat de veiligheid voor patiënten en medewerkers in de gezondheidszorg van uitmuntend niveau moet zijn, is een gegeven. Samen met u zullen we dit maximaliseren. Puur Suc6 helpt u werkwijzen, methodieken en processen efficiënter in te richten. Werk zo toe naar een veiligere werk- en leefomgeving.

Blijven leren

Alleen door te blijven leren en ontwikkelen is het mogelijk om het gewenste resultaat te bereiken. Nieuwe vaardigheden aanleren of grote veranderingen doorvoeren gaan immers niet over één nacht ijs. Onze professionaliseringstrajecten hebben dan ook als doel om een collectief en doorlopend leerproces op gang te brengen. Dit doen we aan de hand van vier pijlers: teamleren, praktijkleren, traject leren en activerend leren. Ieder onderdeel koppelen wij aan concrete praktijkcasussen zodat u de vertaalslag van theorie naar praktijk leert maken.

Veiligheidsscan

Het beste en meest efficiënte (opleidings)traject ontstaat door onze veiligheidsscan in combinatie met een persoonlijk gesprek. Hierbij nemen wij een kijkje in de keuken en ontdekken we de pains en gains van uw zorgorganisatie. Een afgesloten werkomgeving met tbs-cliënten vraagt natuurlijk om een totaal andere aanpak dan een ambulant medewerker die vaak alleen op pad gaan. Ook hangt het traject af van het functieniveau van de medewerkers en het soort cliënten waar ze mee werken.

Uw organisatie is uniek, dus wij creëren een maatwerk (opleidings)traject.

Diverse aanpakken voor veilig werken in de zorg

Ons opleidingstraject bestaat altijd uit een of meerdere zogenoemde interventies. Denk aan een training op maat om minder vaak dwangmiddelen toe te passen in de kliniek. Of oefen tijdens meerdaagse trainingen met een acteur hoe u op de juiste manier gesprekken onder een hoge spanning voert.

Ligt uw probleem niet bij de werkwijze, maar bij het ontbreken van mankracht of de juiste techniek? Dan lost coaching on the job of werkplekleren het probleem beter op. Ontdek met ons welke interventie bij uw organisatie past.

    Een greep uit onze interventies:
  • Training
  • Coaching on the job
  • Kenniscentrum
  • Train de trainers programma
  • Intervisie
  • Implementatie van slimme technieken
  • Adviesplan

Werk veiliger in de zorg met Puur Suc6

We richten ons altijd op de meest efficiënte oplossing, niet op de meeste gangbare. Het vormgeven van het opleidingstraject doen wij altijd in samenspraak met u. Zo ontvangt u de beste oplossing waarmee uw zorg en werk omgeving geoptimaliseerd wordt, en een opleidingstraject waar u volledig achterstaat.

Neem contact op

Wij stellen graag uw unieke opleidingstraject samen. Werk zo toe naar een veiligere en efficiëntere werkomgeving.