Ontwikkel uw vaardigheden in de zorg

Vaardigheidstrainingen zijn, bedoeld om de deelnemer een specifieke vaardigheid bij te brengen. Vaardigheden die onmisbaar zijn voor de uitoefening van een bepaalde functie. Dagelijkse taken als het voeren van een slechtnieuwsgesprek of het toepassen van een calm down methodiek, vergen specifieke kwaliteiten. Versterk of verbeter de benodigde vaardigheden tijdens onze trainingen’. Zo maakt u de behandelplek veiliger en prettiger. Een win-winsituatie voor medewerkers en cliënten.

Benodigde vaardigheden in de zorg

Bepaal de benodigde vaardigheden in samenwerking met ons. Wij analyseren uw fysieke werkomgeving, het team, de dynamiek, de mate van zelfstandigheid van u en uw collega’s en uw wensen wanneer wij de training vormen. Door al deze facetten onder te loep te nemen, richten we steeds weer een unieke training in. Zo bemerkt u snel resultaat.

Met vaardigheidsonderwijs:

  • Heeft u de benodigde vaardigheden onder de knie
  • Past u de opgedane kennis moeiteloos toe in de praktijk
  • Leert u met acteurs hoe te handelen in realistische situaties

Praktijkgerichte training

Door het creëren van praktijksituaties, oefenen medewerkers de benodigde vaardigheden. Vaak zetten we hier ervaren acteurs bij in. Dit zorgt voor realistische reacties. Oefen net zo lang het slechtnieuwsgesprek tot het natuurlijk voelt of neem zelf de rol van de patiënt in om de impact van handelen te ervaren.

Practise makes perfect. Door waarheidsgetrouwe situaties na te bootsen en steeds weer anders te reageren, merkt u de wisselende resultaten. Oefen zo met manieren van handelen.

Zeer specifieke doelgroepen

Soms gaat het om het aanleren van zeer specifieke vaardigheden passend bij een specifieke doelgroep u kunt hierbij denken aan kleine kinderen, pubers, cliënten met een verstandelijke beperking of ernstig verwarde personen. Uw medewerkers leren efficiënte vaardigheden ontwikkelen die daadwerkelijk toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk. Bovendien hanteert iedereen op de werkvloer zo dezelfde werkwijze en kennen collega’s hun rol wanneer een incident zich opnieuw voordoet.

Neem contact op

Doe onmisbare vaardigheden op voor een veiligere werkplek in de zorg. Ontdek samen met ons de mogelijkheden.