• Naam training: Train de trainer leergang
 • Duur: 5 dagen
 • Stage uren: 24
 • Voor wie: Zorgprofessionals binnen zorg en welzijn
 • Basiskennis: vanaf hbo-niveau of gelijkwaardig denk en werk niveau
 • Niveau van de training: HBO
 • Studiebelasting: 40 uur exclusief stage
 • In company: deze training wordt in company gegeven, en na intake gespecialiseerd

Train de trainer leergang: in uw eigen zorgorganisatie

Gebruik maken van interne trainers door middel van een Train-de trainers opleiding biedt voordelen binnen uw organisatie. Binnen de zorg zijn er namelijk voortdurend ontwikkelingen welke vragen om kennisoverdracht en vaardigheidsonderwijs. Deze belangrijke taak kunt u wegleggen bij ons, of bij uw medewerkers. Puur Suc6 maakt ze graag stap voor stap bevoegd en bekwaam. Zo houdt u de kennis in huis.

Interne opleidingsmomenten

Wij organiseren interne opleidingsmomenten waarmee de trainer vaardig wordt. Zo leren ze onder supervisie en op een veilige wijze over de praktijk. De thema’s waarop dit plaats kan vinden zijn separeervrij behandelen, fysieke veiligheid, suïcidepreventie, omgaan met verwarde personen en agressie preventie.

Train de trainer in uw zorgorganisatie

In de leergang betrekken wij de ontwikkeling en visie binnen uw zorgorganisatie. Denk aan HIC, het non-separeerbeleid en gastvrije zorg. Zo leren de toekomstige trainers direct over uw organisatiecultuur en zijn ze snel inzetbaar. Ook bieden wij verdieping- en onderhoudsprogramma’s om de trainers optimaal toegerust te houden. Na het volgen van de volledige leergang Train de trainer bespreken we de follow-up met de opdrachtgever.

Neem deel aan leergang Train de trainer en:

 • Ontvang een certificaat
 • Heb optimale kennis binnen het getrainde thema
 • Train uw collega’s zelfstandig
 • Draag bij aan een veiligere en plezierige werkomgeving
 • Wees direct inzetbaar in uw zorgorganisatie

Neem contact op

Word zelf trainer in de zorg en leer collega’s alles over veiligheid.