Maak van kennis delen een vak

Het delen van kennis gaat niet vanzelf. Met name het delen van informatie tussen collega’s kan moeizaam verlopen. Vakinhoudelijke kennis is het kapitaal van uw organisatie. Om van kennisdeling een succes te maken moet u bestaande blokkades wegnemen, draagvlak creëren en een juiste omgeving voor kennisdeling creëren. Puur Suc6 helpt u daarmee.

Efficiënt kennis delen

Om meer draagvlak voor kennisdeling te creëren, is samenwerking een belangrijke vereiste. Ga het gesprek aan met uw collega’s. Aan welke kennis hebben zij behoefte? Hoe willen zij dit tot zich nemen? Maak gezamenlijk concrete doelstellingen voor de afdeling en check of iedere collega zich hierin kan vinden. Tijdens de training ontdekt u hoe u dit toepast op uw specifieke bedrijfsproces.

Redenen

Er zijn verschillende redenen waarom medewerkers maar moeilijk hun kennis delen. ‘Geen tijd’ of ‘het heeft geen nut’ is een veel gehoorde oorzaak onder collega’s. Een andere reden die er wel degelijk is – maar meestal niet wordt genoemd – is onderlinge concurrentie. Ontdek tijdens onze training hoe u dit bespreekbaar maakt en aanpakt. Zo werkt u toe naar een nauw samenwerkende zorgorganisatie waar kennis delen de norm is, en niet de uitzondering.

Neem contact op

Maak van kennis delen een efficiënte, nuttige en fijne samenwerking. Ontdek tijdens onze training hoe.